Az emberi jogi (toleráns, demokratikus) érvelésmód megújítása és vonzóbbá tétele a fiatalok számára, a humor, irónia és tények eszközeivel

A Political Capital Intézet és Bernáth Gábor médiakutatóval közösen megvalósított projekt keretében az erőszak- és kirekesztés-mentes közbeszéd megerősítésének és vonzóvá tételének lehetőségeit vizsgáltuk, valamint szélsőséges beszéd elleni érvelési stratégiákat azonosítottunk és teszteltünk online felületeken. A projekt hátterében nem az a gondolat állt, hogy a kommunikáció és érvelés révén megoldható lenne minden társadalmi probléma, arról azonban meg vagyunk győződve, hogy a közbeszéd kommunikációs folyamatai segíthetik és hátráltathatják is ezek megoldását.

A projekt keretében fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk különböző érintett csoportok tagjaival. A több mint 30 beszélgetés során több száz aktív fiatal, civilszervezetek munkatársai, kutatók, újságírók, kreatív szakemberek, konzervatív gondolkodók, illetve olyan csoportok aktivistái véleményét ismertük meg, akik elsődleges célpontjai a kirekesztő megnyilvánulásoknak. A projekt konklúzióit tanulmányban foglaltuk össze.

A projekt 2016-ban, a Norvég Civil Alap támogatásával került megvalósításra.

További információ kérhető: Info@brusszelintezet.hu